Change Management

Verandering is een cultuur die groeit over een periode, geïnspireerd door de ervaringen en overtuigingen van een individu, een team, een leider of eender welke groep personen gebonden door dezelfde overtuiging waardoor zij de cultuur, de verandering aanvaarden.

Change Management

Enkele processen binnen uw bedrijf draaien niet zoals u zou willen? Ik analyseer het probleem, doe voorstellen om de werking te verbeteren, werk samen met u een plan van aanpak uit en begeleid en ondersteun het veranderingsproces.

Alles begint natuurlijk met duidelijke doelstellingen. We zoeken samen uit wat u precies wilt. Veel bedrijfsleiders willen simpelweg dat hun organisatie beter draait maar wat houdt dat concreet in? U wil marktleider worden maar begrijpt iedereen in het bedrijf daar hetzelfde onder? U wil de kosten drukken maar heeft u een gedetailleerd zicht op die kosten? Gaat het om de personeelskosten, de grondstoffen of nog iets anders? Pas als we dat hebben uitgeklaard, kunnen we echt aan het werk.

Ligt het probleem in de manier waarop interne processen zijn georganiseerd en in de mate waarin medewerkers die kunnen en willen uitvoeren?  Als we die processen optimaliseren, moeten we er dus voor zorgen dat ook zij mee zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de juiste kwaliteit en productiviteit op elk moment worden gegarandeerd tegen een correcte kostprijs. Daarbij moet iedereen die bij dat proces is betrokken perfect weten wat de job, rol en verantwoordelijkheid inhoudt en wat men aan het bedrijf bijdraagt. Als we dat kunnen  realiseren, dan zijn de kosten onder controle en de werknemers tevreden.

Vanuit mijn ervaring

“Bij een Duitse fabriek van elektromotoren werd zo goed als elke bestelling te laat geleverd en stroomden de klachten binnen. Vreemd genoeg zag niemand van het team daar echt graten in. Dus begon ik met na te gaan hoe hun processen precies in elkaar zaten. Al snel bleek dat er eigenlijk drie keer zoveel personeel zou moeten zijn om met de bestaande processen die deadlines te halen. Met die kennis konden we aan de slag om de processen te hertekenen.”

Bij deze Printer services provider hebben we de service afdelingen hertekend om er een echte Benelux entiteit van te maken. Nieuwe rollen, nieuwe profielen, een nieuwe manier van denken en handelen waren hiervoor nodig, het project “on the move” heeft hiervoor gezorgd”


“Je hebt me met geduld en soms met durf begeleid bij de ontwikkeling van mijn vaardigheden, bij de te nemen beslissingen. Door in mij te geloven heb je mijn verbeterpunten omgezet in sterktes, heb je me geleerd om te gaan met uitdagingen en te streven naar kwaliteit in mijn werk. Je wist hoe je mijn vaak hevige temperament moest temperen. Je bent een leider maar bovenal een mentor, een gids, iemand die het beste bovenbrengt in zijn teams door iedereen met respect te behandelen.”

Nathalie Smith

Manager Operations BSO, Outsourcing Services Department Ricoh Belgium NV

“De kwaliteiten en competenties van Steven zijn vooral: changemanagement, people management, operational excellence implementeren als een attitude binnen het team om binnen de verschillende service level agreements naar de klant het maximale te behalen.

Steven is erg eerlijk en loyaal, en hij rapporteert op een erg transparante manier. Hij was de perfecte rechterhand voor het departement dat hij superviseerde.”

Chantal Haeck

Directeur bedrijfsondersteunende diensten UZ Gent

“Steven heeft binnen Signpost verschillende rollen met ontzorgen als sleutelwoord. Of het nu gaat om logistieke uitdagingen, internationale contacten, het opzetten van een nieuw kantoor, het renoveren van een gebouw of het opnemen van specifieke aankoopdossiers, deze worden met succes opgenomen en binnen tijd en budget opgeleverd.
Zijn flexibiliteit, open geest en manier van omgaan met mensen maken van hem een geapprecieerde collega én steunpilaar.”

Arne Vandendriessche

CEO Signpost
Al bijna 30 jaar ben ik actief in het bedrijfsleven en in die tijd heb ik mijn expertise opgebouwd in zowel het optimaliseren van processen als het begeleiden van teams.
Lees meer

Klik door naar...

©Enabl bv 2020 
Alle rechten voorbehouden