People Management

Zeg de mensen niet hoe ze het moeten doen, zeg ze wat ze moeten doen en begeleidt hen tijdens hun reis hoe ze tot hun volle potentieel kunnen groeien.

People Management

Om echt iets te kunnen veranderen, moet iedereen aan boord worden gehesen. Alle medewerkers moeten zich bij het veranderingsproces betrokken voelen, ze moeten er zelf beter van worden én zich gewaardeerd weten. Daarom investeer ik altijd veel tijd en energie in het personeel.


In de eerste plaats is het cruciaal om ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste plaats zit, goed wordt gecoacht en de juiste doelstellingen krijgt. Elke medewerker zou moeten weten hoe hij aan het welzijn van de organisatie bijdraagt. Vandaag is dat lang niet altijd het geval. Veel mensen begrijpen niet hoe hun radertje precies in de grote bedrijfsmachine past omdat hun dat simpelweg nooit is uitgelegd. Dan bestaat natuurlijk het gevaar dat zo iemand zijn rol niet invult zoals verwacht. Door het signaal te geven dat we in de medewerker geloven en door samen te onderzoeken hoe het beter kan, probeer ik in elke medewerker het beste naar boven te halen.

Vanuit mijn ervaring

“Het was me bij deze Frans-Belgische bank- en verzekeringsmaatschappij al snel duidelijk dat we sommige diensten die niet tot onze core business behoorden beter konden uitbesteden. Het gevolg was wel dat we een zeventigtal mensen moesten outsourcen. Geen fijne boodschap natuurlijk. Maar door degelijk te communiceren en de medewerkers goed te begeleiden, verliep de operatie uiteindelijk heel vlot.”


“Je hebt me met geduld en soms met durf begeleid bij de ontwikkeling van mijn vaardigheden, bij de te nemen beslissingen. Door in mij te geloven heb je mijn verbeterpunten omgezet in sterktes, heb je me geleerd om te gaan met uitdagingen en te streven naar kwaliteit in mijn werk. Je wist hoe je mijn vaak hevige temperament moest temperen. Je bent een leider maar bovenal een mentor, een gids, iemand die het beste bovenbrengt in zijn teams door iedereen met respect te behandelen.”

Nathalie Smith

Manager Operations BSO, Outsourcing Services Department Ricoh Belgium NV

“De kwaliteiten en competenties van Steven zijn vooral: changemanagement, people management, operational excellence implementeren als een attitude binnen het team om binnen de verschillende service level agreements naar de klant het maximale te behalen.

Steven is erg eerlijk en loyaal, en hij rapporteert op een erg transparante manier. Hij was de perfecte rechterhand voor het departement dat hij superviseerde.”

Chantal Haeck

Directeur bedrijfsondersteunende diensten UZ Gent

“Steven heeft binnen Signpost verschillende rollen met ontzorgen als sleutelwoord. Of het nu gaat om logistieke uitdagingen, internationale contacten, het opzetten van een nieuw kantoor, het renoveren van een gebouw of het opnemen van specifieke aankoopdossiers, deze worden met succes opgenomen en binnen tijd en budget opgeleverd.
Zijn flexibiliteit, open geest en manier van omgaan met mensen maken van hem een geapprecieerde collega én steunpilaar.”

Arne Vandendriessche

CEO Signpost
Al bijna 30 jaar ben ik actief in het bedrijfsleven en in die tijd heb ik mijn expertise opgebouwd in zowel het optimaliseren van processen als het begeleiden van teams.
Lees meer

Klik door naar...

©Enabl bv 2020 
Alle rechten voorbehouden